• image
  • image

Avedøre Stationsby

Omfattende renovering af boligområde i Hvidovre Kommune

Hvad byggede vi?
Avedøre Stationsby består af hele 1028 boliger fordelt på bl.a. rækkehuse og lejligheder, og i 2021-23 stod ELINDCO for at renovere samtlige boligers varmesystem. Desuden udskiftede vi køkken i 90% af boligerne samt renoverede 260 badeværelser.

Renovationen af varmesystemet bestod bl.a. af udskiftning af radiatorer samt rør (fra 1‐streng til 2‐streng-system) samt opsætning af nye energi­målere på vand og varme. I rækkehusene og hoved­stihusene renoverede og efter­isolerede vi desuden fjernvarmerør i krybekælder, ligesom vi udskiftede fjernvarme­ledninger i terræn, brugsvandrør m.m.

Logistik, beboerinformation og prøvebolig
Arbejderne er spredt udover et stort areal, hvilket stillede store krav til logistik og materiale­transport. Desuden var boligerne beboet under renovationen. Derfor etablerede vi som det første en prøvebolig med henblik på at teste de valgte løsninger og arbejdsgange. Samtidig fungerede prøveboligen som et konkret eksempel for områdets beboere på, hvordan deres fremtidige køkken og badeværelse ville komme til at se ud.

Renoveringen gennemførtes i beboede lejligheder med nøje planlægning af byggelogistik, interims­­foranstaltninger og koordinering af beboer­­information, herunder løbende udsendelse af tema-avis og anden relevant information. Vi havde desuden en beboer­koordinator tilknyttet opgaven, så vi kunne sikre en løbende dialog med beboerne.

  • Kunde: KAB
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 145 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: DOMUS arkitekter, Danakon
  • Beliggenhed: Hvidovre
  • Omfang: 1.028 boliger
  • Byggeperiode: Februar 2021 – februar 2023