• image
  • image

Avedøre Stationsby

Omfattende renovering af boligområde i Hvidovre Kommune

Hvad bygger vi?
Bebyggelsen, som er beliggende i Avedøre i Hvidovre kommune omfatter boliger fordelt på rækkehuse og lejligheder, erhvervslejemål samt foreninger. Entreprisen består af renovering og udskiftning af køkken og bad samt et energiprojekt af i alt 1028 boliger i Avedøre stationsby syd.

Arbejdet består af udskiftning af køkkener i 90 % boligerne, renovering af 260 badeværelser i rækkehusene og hovedstihusene. Varmesystemet renoveres i alle boliger og øvrige lejemål med udskiftning af radiatorer, udskiftning rør fra 1‐streng til 2‐streng-system samt nye energimålere på vand og varme.  I rækkehusene og hovedstihusene renoveres og efterisoleres fjernvarmerør i krybekælder, fjernvarmeledninger i terræn udskiftes. Ligeledes udskiftes brugsvandrør og ændre system for varmt brugsvand med vekslerunit i boligerne.

I lejlighederne etableres interimsbad/toilet og midlertidige køkkenfaciliteter til de lejligheder, der skal have nyt badeværelse og køkken. Der etableres ligeledes interimsvarme i forbindelse med udskiftning af installationer. Arbejderne er spredt udover et stort areal, hvilket stiller krav til logistik og materialetransport.

Der blev udført en prøvebolig i 2019 med henblik på at teste de valgte løsninger og arbejdsgange. Samtidig fungerer prøveboligen som et konkret eksempel for områdets beboere på, hvordan deres fremtidige køkken og badeværelse kommer til at se ud.

Renovering gennemføres i beboede lejligheder
Renoveringen gennemføres i beboede lejligheder med nøje planlægning af byggelogistik, interimsforanstaltninger og koordinering af beboerinformation herunder løbende udsendelse af tema-avis og anden relevant information. Vi har en beboerkoordinator tilknyttet opgaven, så vi kan opretholde en løbende dialog med beboerne, så alle føler sig trygge ved renoveringsarbejderne.

 

  • Kunde: KAB
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 145 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: DOMUS arkitekter, Danakon
  • Beliggenhed: Hvidovre
  • Omfang: 1.028 boliger
  • Byggeperiode: Februar 2021 – februar 2023