• image
  • image
  • image

AMBU Ballerup

Produktions- og lagerbygning ombygges til moderne kontormiljø

Hvad bygger vi?
AMBU er en innovativ medicinalvirksomhed, der udvikler effektive sundhedsløsninger. Projektet bestod i etablering af ca. 80 nye kontorarbejdspladser, en række møder- og projektrum samt et auditorium i tidligere produktions- og lagerbygning. For at skabe yderligere kontorarbejdspladser er der etableret et indskudt dæk, så der kontorarealet er fordel på to etager. Der indrettes et nyt ventilationsrum med dæk i 1. sals niveau for ny ventilation til de nyindrettede områder. I forbindelse med arbejdspladserne er der lavet cafémiljø, møde-/projektrum, stillerum og nye toiletter.

Fleksible løsninger
For at sikre dagslys til arbejdspladserne er der lavet nye vinduer i facaden. Mødelokalerne er ligesom kontorarealet adskilt af et nyt indskudt dæk. Syd for de nye mødelokaler indrettes et nyt auditorium med plads til ca. 230 personer. Auditoriet er tiltænkt en fleksibel anvendelse og indrettes derfor med plant gulv.

  • Kunde: AMBU A/S
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 16,1 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: PLH Arkitekter, NIRAS
  • Beliggenhed: Ballerup
  • Omfang: 1.200 m2
  • Byggeperiode: Oktober 2017 – april 2018