• image
  • image
  • image

Nordea Vesterport

Ombygning af kontormiljø i drift og i tæt bymæssig bebyggelse

Hvad bygger vi?

ELINDCO har som hovedentreprenør stået for ombygningen og forvandlingen af Nordea Banks eksisterende lejemål samt inddragelse af nabolejemål til et moderne kontormiljø. Den samlede ombygning på ca. 7.500 m2 omhandlede ombygning af flere afsnit fordelt på følgende etager: kælder, mezzanin samt 1-5 etage. Bygningsafsnittene skulle fortsat anvendes til kontorformål og blev ændret fra primært cellekontorer til 300 åbne kontorarbejdspladser med tilhørende møde- og servicerum, herunder nye tekøkkener.

Adgang for publikum er begrænset til stueetagen i den bestående bankfilial, samt kun i mindre omfang på etagen over denne som står i åben forbindelse hermed. Herudover er der personaleindgang til gangarealet der forbinder Meldahlsgade og Trommesalen. Ved begge indgange er der i forbindelse med entreprisen etableret adgangskontrol med speedgates.

Ombygningen er gennemført i to etaper således at etape 1 omfattede nedrivning, miljøsanering og ombygning af etage 3, 4 og 5, mens etape 2 omfattede nedrivning, miljøsanering og ombygning af kælder, mezzanin og etage 1 og 2. Imens ombygningen af etape 1 stod på var bygningsetagerne tilhørende etape 2 i brug. Efterfølgende omflytning af medarbejdere og indflytning i nye kontorer mens etape 2 blev ombygget.

Bygning i drift i trafikeret område

Ombygningsarbejdet er udført under udpræget hensyn til bankens funktioner og medarbejdere, samt tilstødende lejemål. I praksis. I praksis blev flere arbejder derfor udført i skiftehold om natten for at undgå støj og støv i den normale kontortid.

Parallelt med ombygningen blev der også udført arbejder vedr. fjernvarmekonvertering og udskiftning af radiatorer, etablering af hovedkanaler for ventilation samt montage af nye forsatsrammer på vinduer i facaden. Planlægning og udførelse af samtlige arbejder i forbindelse med renoveringsarbejdet blev gennemført i tæt samarbejde med disse arbejder, gennem fælles koordinerede tidsplaner og tværfaglige møder. Ventilationsentreprenøren stod for egen nedrivning og ”levering af en kold ende gennem etagerne”, hvorefter ELINDCO overtog arbejdet derfra.

  • Kunde: Nordea Ejendomme
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 39,3 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: PLH Arkitekter, ALECTIA
  • Beliggenhed: København V
  • Omfang: 7.500 m²
  • Byggeperiode: Oktober 2016 – august 2017