• image
  • image
  • image

Nordea Vesterport

Ombygning af kontormiljø i drift og i tæt trafikeret område

Hvad byggede vi?
ELINDCO stod for forvandl­ingen af Nordea Banks eksisterende lejemål samt inddragelse af nabo­lejemål ved Vesterport. Opgaven var at omdanne disse til moderne, åbne kontor­miljø. Den samlede ombygning på ca. 7.500 m2 krævede derfor arbejder på flere afsnit fordelt på følgende etager: Kælder, mezzanin og 1-5 etage. Bygnings­afsnittene blev ændret fra primært celle­kontorer til 300 åbne kontor­arbejdspladser med tilhørende møde- og service­rum, herunder nye tekøkkener.

Ombygningen blev gennemført i to etaper. Etape 1 omfattede nedrivning, miljø­sanering og ombygning af etage 3, 4 og 5. Etape 2 omfattede nedrivning, miljø­sanering og ombygning af kælder, mezzanin og etage 1 og 2. Imens ombygningen af Etape 1 stod på, var de etager, der først skulle ombygges i Etape 2, i brug – og omvendt.

Bygning i drift i trafikeret område
Arbejdet blev udført under et særligt hensyn til bankens funk­tioner og medarbejdere, samt tilstødende lejemål. I praksis blev flere arbejder derfor udført i skifte­hold om natten for at undgå støj og støv i den normale kontortid.

Parallelt med ombygningen blev der også udført arbejder vedr. fjernvarme­konvertering og udskift­ning af radiatorer, etablering af hoved­kanaler for venti­la­tion samt montage af nye forsats­rammer på vinduer i facaden. Planlægning og udførelse af samtlige arbejder i forbindelse med renoverings­arbejdet blev gennemført i tæt samarbejde med disse arbejder, gennem fælles koordinerede tids­planer og tværfaglige møder. Ventilations­entrepre­nøren stod for egen nedrivning og ”levering af en kold ende gennem etagerne”, hvorefter ELINDCO overtog arbejdet derfra.

  • Bygherre: Nordea Ejendomme
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 39,3 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: PLH Arkitekter, ALECTIA
  • Beliggenhed: København V
  • Omfang: 7.500 m²
  • Byggeperiode: Oktober 2016 – november 2017