• image
  • image
  • image

Nordforbrændingen

Nyt energioptimeret kraftvarmeanlæg i Hørsholm

Hvad byggede vi?
Nordforbrændingen er et el- og varme­kraftværk i Hørsholm, der varetager hele regionens affald, brænder det, og laver det om til energi i form af både el og varme. Nord­for­brændingen anvendte (før ELINDCO rykkede ind) fire fjernvarme­producerende ovnlinjer, hvoraf de tre første var bygget mellem 1969 til 1989 – og dermed ikke længere optimale ift. miljø og energi­udvinding.

Derfor besluttede man at etablere en ny ovnlinje – Ovnlinje 5 – der kunne erstatte de tre gamle ovn­linjer. Ovnlinje 5 er nemlig designet med høj energi­effektivitet og stor robusthed for øje, hvilket bl.a. betyder, at den både ville kunne producere den samme energi som de tre gamle ovn­linjer tilsammen, og samtidig spare atmos­færen for 100.000 ton CO2 årligt. Ovnlinje 5 er nemlig i stand til at brænde affald og biomasse såsom spilde­vands­slam. Den samlede energi­udnyttelse for anlægget er tæt på 100%.

ELINDCO har stået for kompletterings­entreprisen på opførelsen af den nye ovnlinje samt for en ny turbine­bygning, der også var en del af opgaven. Det betyder, at vi bl.a. har varetaget alle indvendige murer­arbejder, maler­arbejder, gulv­arbejder samt indvendige stål­trapper.

Bygherre: I/S Nordforbrænding

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: 5,5 mio. kr.

Samarbejdspartnere: JJW Arkitekter, Rambøll

Beliggenhed:  Hørsholm

Byggeperiode: November 2015 – august 2017