• image

Novo Nordisk Hillerød

Ny fabriksbygning til Novo Nordisk i Hillerød

Hvad byggede vi?
Novo Nordisk opførte tilbage i 2017 en ny fabriks­bygning i Hillerød. Den nye bygning er en farmaceutisk færdigvare­fabrik, hvorfor der blev stillet helt særlige krav til kva­liteten af byggeriet. Fabrikkens produk­tioner skulle nemlig kunne leve op til samtlige sundheds­myndigheders krav i de lande, hvor færdig­varerne sendes til.

ELINDCO har på denne sag haft rollen som hoved- og fag­entreprenør.

Entreprisen bestod i alt indvendigt arbejde, herunder styring af murer-, gulv-, fuge-, maler- og trappe­entrepriser samt egen­produktion i kraft af opsætning af bl.a. gipsvægge, akustik­felter i vægge og skørter, røgvægge, fuldglasvægge, lofter (nedhængte, akustik og vådrums­lofter), friser, døre, brand­vinduer, rulleporte og brand­porte.


Bygherre: Novo Nordisk A/S

Entrepriseform: Fagentreprise + Hovedentrerpise

Entreprisesum: 34,4 mio. kr.

Samarbejdspartnere: NNE Pharmaplan A/S

Beliggenhed: Hillerød

Byggeperiode: Oktober 2016 – oktober 2017