• image

Novo Nordisk - Kalundborg

Storentreprise på Novo Nordisks nye produktionsfaciliteter i Kalundborg

Hvad bygger vi?
ELINDCO varetager i øjeblikket apteringen på Novo Nordisks nye produktions­faciliteter i Kalundborg. Der bygges bl.a. en ny fabrik, og de samlede faciliteter skal sikre Novo Nordisks kapacitet til at fremstille aktive farma­ceutiske ingredienser (API). Derudover vil udvidelsen også rumme en intern innovations­hub med fokus på udviklingen af nye produktions­teknologier.

Det samlede arbejde udføres af en række fag/stor­entreprenører. ELINDCO står som sto­rentreprenør for udførelse af alle de indvendige elementer i bygningerne, herunder vægge, loft, døre og malerarbejde – i alt ca. 70.000 m²! Desuden monterer vi bl.a. særlige eksplosions­sikre glas­vægge samt en ”svævende” korridor, hvorfra besøgende på Novo Nordisk kan kigge ned og få et indblik i produktions­faciliteterne.

Byggeriet skal DGNB certificeres til ”DGNB Guld”, og vi deltager naturligvis også i denne proces.

  • Bygherre: Novo Nordisk A/S
  • Entrepriseform: Storentreprise
  • Entreprisesum: 125 mio.
  • Samarbejdspartnere: NNE A/S
  • Beliggenhed: Kalundborg
  • Omfang: 70.000 m²
  • Byggeperiode: Under udførelse