• image

Novo Nordisk NFC Bagsværd

Etablering af fire nye klimarum til Novo Nordisk i Bagsværd

Hvad byggede vi?
ELINDCO etablerede en ny klimafacilitet for Novo Nordisk i Bagsværd – New Climate Facility (NCF). Klimafaciliteten bestod bl.a. af fire særlige køle- og klimarum med tilhørende arbejdsområder, kontor og teknikrum. Vi byggede desuden et varemodtagelsesområde.

Vi overtog et stort rum på 750 m2 og varetog derfra hele opbygningen – fra gulv til lofter, ventilation og implementeringen af en lang række tekniske installationer.

Klimafaciliteten blev etableret i en eksisterende bygning, hvor der tidligere har været håndteret penicillin. Det betød, at der i nogle områder har været særlige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med betonarbejder i eksisterende gulv, vægge, loft, bjælker og søjler.


Bygherre: Novo Nordisk A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Samarbejdspartnere: Sweco Architects A/S, Sweco Danmark A/S

Entreprisesum: 3,5 mio.

Omfang: 750 m2

Udførelsesperiode: April 2017 – november 2017