• image
  • image
  • image

Panum 12.2-12.6

Renovering af laboratorier på Panum Instituttet

Hvad bygger vi?
Projektet omhandlede en gennemgribende modernisering af laboratorier i bygning 12, etage 2 (12.2) og etage 6 (12.6). Renoveringen omfattede blandt andet udskiftning af hovedinstallationer i installationsdæk. Arbejderne foregik i en bygning, der var i drift under hele byggeperioden og er derfor udført under hensyntagen til den eksisterende bygnings daglige brug og anvendelse.

  • Kunde: Bygningsstyrelsen
  • Entrepriseform: Fagentreprise
  • Entreprisesum: 8,1 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Aarhus Arkitekterne, MOE
  • Beliggenhed: København
  • Omfang: 1100 m²
  • Byggeperiode: Marts 2016 – december 2016