• image
  • image
  • image

Panum 12.2-12.6

Renovering af laboratorier på Panum Instituttet

Hvad byggede vi?
Panum Instituttet hører til Københavns Univer­sitet og er bygget i 1970’erne. Derfor har insti­tuttet løbende haft behov for moder­nisering. Det fulde renovation­sprojekt består af renovering af ni etager i KU Panums bygning 12, 18 og 24 og har været opdelt i fire etaper.

ELINDCO har i denne proces stået for udskiftning af hoved­installationer i installations­dæk (i en fag­entreprise) i bygning 12 på hhv. 2. og 6. etage. Det gjorde vi tilbage i 2016.

Bygningen, hvor renova­tionen foregik, var i drift under hele bygge­perioden. Derfor udførte vi den under hensyn­tagen til den eksis­terende bygnings daglige brug og anvendelse.

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: 8,1 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Aarhus Arkitekterne, MOE

Beliggenhed: København

Omfang: 1100 m²

Byggeperiode: Marts 2016 – december 2016