• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Professionshøjskolen Metropol

Nye undervisningsfaciliteter til Metropol

Hvad byggede vi?
Professionshøjskolen Metropol i København ønskede at samle 16 forskellige grund­uddannelser og en række efter- og videre­uddannelser bredt inden for sundheds­området. ELINDCO stod derfor for at skabe de nye rammer. Det betød bl.a. en reno­vering og ombygning af 8.300 m2 og en tilbygning på 3.300 m2. Dertil kom udenoms­arealer.

Mere konkret handlede bygge­sagen om tre bygninger: Bygning A, bygning B og bygning F.

Bygning A skulle total­renoveres samt miljø­saneres, mens bygning B skulle ombygges og udvides med en ny bygning. Til­bygningen består især af labora­torier i fire etager i forlængelse af den eksis­terende kantine. Bygning F skulle også trans­formeres og sammen med bygning B sikre, at skolen udadtil frem­stod som et samlet hele.

ELINDCO løste den store opgave i en hoved­entreprise, og udover de store trans­formationer, der var påkrævet, skabte vi f.eks. også nye moderne labora­torier til proces­teknolog- og laborant­uddannelsen samt sengestuer og simulations­rum, der kan give studerende fra sundheds­uddannelserne mulighed for mere praktisk erfaring.

Tæt samarbejde
Opgaven krævede et særligt tæt samarbejde med bygherre, skolen og bygherres rådgivere. Dels fordi bygge­projektet var udbudt i en ny særlig form, hvor det tætte sam­arbejde mellem projektets aktører var i højsædet, men også fordi skolen var i drift imens. Sam­arbejdet sikrede både fremdrift og sikre rammer for byggeriet.

Bygherre: Professionshøjskolen Metropol

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 172,8 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Kant Arkitekter A/S, OBH Rådgivende Ingeniører

Beliggenhed: København N

Omfang: 3.300 m2 nybyggeri og 8.300 m2 renovering/ombygning

Byggeperiode: Februar 2015 – april 2017