• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol opgraderer tværfaglige undervisningsfaciliteter

Hvad bygger vi?
Professionshøjskolen Metropol i København samler 16 forskellige grunduddannelser og en række efter- og videreuddannelser bredt inden for sundhedsområdet. ELINDCO stod for renovering og ombygning af 8.300 m2 og en tilbygning på 3.300 m2.

ELINDCO afprøver ny udbudsform
Med dette projekt var ELINDCO som de første med til at afprøve den nye udbudsform, som indebar at ELINDCO blev bedt om i samarbejde med bygherre og dennes rådgivere at tilpasse tilbuddet inden kontraktforhandling med ændringer til følge såsom løsningsforslag til ændringer af teknik, konstruktioner og materialevalg – under forudsætning af, at de fastlagte budgetter blev overholdt.

Samarbejdet med bygherres rådgivere blev opdelt faser med terminer, der skulle overholdes. Første fase (forhandlingsfasen) var inddelt i tre terminer med fremsendelse af løsningsforslag til accept. Efterfølgende har ELINDCO sammen med bygherre og dennes rådgivere aftalt et styregruppemøde udover de normale byggemøder, hvor ændringer og løsninger aftales og indarbejdes i efterfølgende byggemøde.

Med denne opdeling og samarbejdsform blev fremdriften på byggepladsen sikret samtidig med, at ændringer, der er med til at øge projektets værdi, indarbejdes. Kontrol af mængder samt kollisionsrapporter er fortaget i 3D BIM-model.

Skole i drift i hele byggeperioden
Arbejderne er foregået, mens skolen var i fuld drift og er derfor udført i etaper. Bygning A renoveres og der indrettes nye laboratorier til procesteknolog- og laborantuddannelsen. Bygning F totalrenoveres inkl. miljøsanering, facaderenovering og indvendig etableres Professionernes Praksishus med sengestuer og simulationsrum, der giver studerende fra sundhedsuddannelserne mulighed for mere praktisk erfaring. Bygning B er en ny tilbygning med laboratorier i fire etager i forlængelse af den eksisterende kantine.

 • Kunde: Professionshøjskolen Metropol
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisesum: 172,8 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Kant Arkitekter A/S, OBH Rådgivende Ingeniører
 • Beliggenhed: København N
 • Omfang: 3.300 m2 nybyggeri og 8.300 m2 renovering/ombygning
 • Byggeperiode: Februar 2015 – april 2017