• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

RÅDHUSLUNDEN

Energieffektive boliger med et godt indeklima

Hvad byggede vi?
Det tidligere Smørum Rådhus skulle omdannes til almene boliger, og visionen var at skabe 86 energi­effektive og bære­dygtige boliger med sundt inde­klima. Derfor valgte man at bygge efter passi­vhus-princippet, der i bund og grund går ud på at kon­struere byg­ningerne, så de stort set ikke behøver at få tilført energi. Et passiv­hus er nemlig isoleret og bygget på en måde, så det holder på, gen­indvinder og udnytter alt den varme og energi, der bl.a. bliver naturligt tilført. Eksem­pelvis via sollys og menneskets egen varme­udstråling.

Transformationen krævede naturligvis både nybyg og en gennem­gribende ombygning af det gamle rådhus – både udvendigt og indvendigt. I den oprindelige bygning er der blevet indrettet 24 boliger med egne haver og gårdrum. Rundt om er der etableret 68 yderligere boliger med tag­terrasser, altaner eller have.

I den oprindelige bygning stod ELINDCO bl.a. for: Nedrivning og miljøsanering af inventar, renovering af tag og facader samt aptering af alle indvendige rum. Apteringen krævede bl.a. nye VVS- og afløbs­instal­la­tioner og el-arbejder, der igen krævede nye førings­veje og tavler i hele bygningen. Endelig stod vi også for etablering af køkkener og nye wc/badeværelser i samtlige lejligheder.

Boligerne i Rådhuslunden har i dag reduceret det årlige varme­behov med hele 83% samt nedbragt CO2-udledningen med op til 57%.

Bygherre: Domea

Entrepriseform: Storentreprise

Entreprisesum: 45 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Bjerg Arkitektur, WSP Danmark

Beliggenhed: Smørum

Omfang: 8.000 m²

Byggeperiode: Juni 2016 – december 2017