• image
  • image

Ramsøhallen

Idrætshal er byens nye samlingspunkt

Hvad bygger vi?
ELINDCO har udført tilbygning og tagudskiftning på Ramsøhallen, som imødekommer nuværende og fremtidige behov inden for motion, konkurrence, forsamlinger, stævner og fungerer som byens samlingspunkt. I forbindelse med opførelsen af den ny tilbygning, blev en sektion af den eksisterende hal revet ned.
Tilbygningen rummer foyer og caféområde til hallen samt nye lokaler til crossfit, fitness, spinning, rytmesal samt multirum. Taget på den resterende del af den eksisterende hal blevet udskiftet med tagpap. Arbejderne omfattede ligeledes gulve, lofter, vægge, døre, vinduer, ovenlys, glasfacade samt tekniske installationer.

  • Kunde: Roskilde Kommune
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 15,6 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Mangor & Nagel Arkitetkfirma A/S, Oluf Jørgensen A/S
  • Beliggenhed:  Gadstrup
  • Omfang: 1.200 m²
  • Byggeperiode: Juni 2019 – April 2020