• image
 • image
 • image
 • image
 • image

Randersgade Skole & Den Classenske Legatskole

Udvidelse og helhedsrenovering af Randersgade Skole og Den Classenske Legatskole

Hvad bygger vi?

På Randersgade Skole bestod byggearbejdet af helhedsrenovering af to bygninger, som senest er om- og tilbygget i 1969. Arbejderne omfattede blandt andet etablering af omfangsdræn, vinduesrenovering- og udskiftning, modernisering af undervisnings- og faglokaler samt arbejds-, opholds- og udearealer samt sikring af tilstrækkelige og tidssvarende toiletfaciliteter. Ligeledes er der foretaget forbedringer af indeklimaet ved etablering af ventilationsanlæg og akustikregulering samt sanering af miljøfarlige stoffer. Ydermere er der udført udvendige arbejder i forbindelse med opgradering af skolens udearealer.

På Den Classenske Legatskole er den gamle bevaringsværdige hovedbygning fra 1890 blevet moderniseret. Renoveringen omfattede blandt andet sikring af skolens indeklima med etablering af ventilationsanlæg og akustikreguleringer, sanering af miljøfarlige stoffer, opgradering af forældede og ulovlige el-installationer, fuld tilgængelighed via etablering af elevator, energirenovering gennem anlæg af ny varmecentral og opgradering af varmesystem, facaderenovering og modernisering af undervisnings- og faglokaler samt arbejds-, opholds- og udearealer.

 • Kunde: Københavns Kommune
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisesum: 88 mio. kr.
 • Egenproduktion: 5 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Sweco Architects, Lyngkilde
 • Beliggenhed:  København Ø + København V
 • Omfang: ca. 2.900 m² + 3.100 m²
 • Byggeperiode: Oktober 2017 – Oktober 2019