• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Randersgade Skole & Den Classenske Legatskole

Udvidelse og helhedsrenovering af Randersgade Skole og Den Classenske Legatskole

Hvad byggede vi?
Randersgade Skole gennem­førte vi i ELINDCO en helheds­­renovering. Det gjorde vi på de af skolens bygninger, der sidst fik en opdatering i 1969. Arbejderne omfattede bl.a. etablering af omfangs­­dræn, vindue­s­renovering/-udskiftning, moderni­sering af undervisnings- og fag­lokaler samt opgradering af skolens arbejds- og opholds­arealer. Skolen manglede også til­stræk­kelige og ordentlige toilet­­faciliteter, ligesom inde­klimaet havde brug for et løft. Foruden moder­nisering og sikring af toilet­­forhold, etablerede vi derfor bl.a. ventilations­­anlæg og akustik­regulering, ligesom vi sanerede for tid­ligere tiders brug af farlig kemi. Endelig var vi også med til at opgradere skolens ude­­arealer.

Den Classenske Legatskole rykkede vi også ind for at modernisere. Her drejede det sig om den gamle bevarings­­værdige hoved­­bygning fra 1890. Renoveringen havde først og fremmest fokus på inde­klima, energi­forbrug og tekniske instal­­lationer: Derfor etablerede vi ventila­tions­­anlæg og akustik­­regulering. Vi sanerede for miljø­farlige stoffer, ligesom vi opgraderede og erstattede forældede elinstal­­lationer. Foruden disse arbejder etablerede vi bl.a. en elevator, opgraderede varme­­systemet i bygningen med en ny varme­­central, renoverede facaden og så moder­­niserede vi også de fysiske rammer på skolen (undervisnings-, fag-, arbejds-, opholds- og udearealer).

Bygherre: Københavns Kommune

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 88 mio. kr.

Egenproduktion: 5 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Sweco Architects, Lyngkilde

Beliggenhed:  København Ø + København V

Omfang: ca. 2.900 m² + 3.100 m²

Byggeperiode: Oktober 2017 – oktober 2019