• image
  • image
  • image
  • image

RUC Bygning 15

Modernisering af forskningsfaciliteter på RUC

Hvad byggede vi?
Tilbage i 2019-2020 udførte ELINDCO en gen­­opretning af labora­­torier og moder­­nisering af studie­emiljøet i Roskilde Univer­sitets Bygning 15. Det gjorde vi i en total­­entreprise, og arbejderne omfattede bl.a. renovering af labora­­torier, der skulle rumme forsknings­faciliteter med krav om GMO Klasse 1.

Desuden havde vi teknisk tunge arbejder ift. etablering af ATEX-rum, der er områder, hvor der ved­varende, hyppigt eller i længere tid kan være en eksplosiv atmos­fære – f.eks. i form af gas, damp, brænd­bart støv eller tåge. Det betød bl.a., at vi instal­lerede separat ventila­­tion og udførte særlige arbejder for bygningens facade, herunder etablerede en tryklem.

Derudover har gen­opret­ningen af labora­torierne også omfattet udskift­ning af de tekniske instal­la­tioner, koordinering af system­­leverancer på special­­inventar og ikke mindst udskift­ning af lofter, armaturer, almindeligt inventar samt etablering af panik­­belysning.

Bygning 15 er centralt placeret på campus­­området. Derfor gennem­førte vi bygge­­sagen under stor hensyn­tagen til sikkerhed, studie­­miljø og under­­visningen i nabo­­bygningerne.

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Entrepriseform: Totalentreprise

Entreprisesum: 16,3 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Oluf Jørgensen

Beliggenhed:  Roskilde Universitet, Bygning 15

Omfang: 1.800 m2

Byggeperiode: Juni 2019 – juni 2020