• image
  • image
  • image

INSTITUTIONEN NABOHUSET

Stor daginstitution på Saxtorphsvej i Valby med mange spændende detaljer

Hvad byggede vi?
ELINDCO stod i spidsen for at opføre en helt ny dag­insti­tution i Valby. Det gjorde vi tilbage i 2012-2014. Den inte­grererede insti­tution hedder i dag Nabohuset og rummer med sine 1600 m² plads til 160 børn.

Daginstitu­tionen er opført i solide konstruktioner med beton og stål som de bærende elementer. Yder­muren står i mørk tegl, mens taget består tagpap. De primære materialer, der er brugt indvendigt, er træ, linoleum og gips. For at skabe ordentlige lys­forhold har huset desuden mange ovenlys­vinduer og vinduer i facaderne. De potentielle akustik­udfordringer, der kunne komme i et nyt og stort hus, er imøde­kommet på flere måder. Dels ved at beklæde gulv og loft med træbeton og linoleum på korkment, og dels ved at beklæde udvalgte lodrette flader med akustik-regulerende trævægge.

Til daginstitutionen har vi desuden etableret en stor lege­plads opdelt i områder med udfoldelses­muligheder for alle alders­grupper (0 til 6 år).

Bygherre: Københavns Kommune

Entrepriseform: Totalentreprise

Entreprisesum: 32,1 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Henning Larsen Architects, Anders Christensen Rådg. Ingeniører, Henrik Larsen Rådg. Ingeniørfirma

Beliggenhed: Valby

Omfang: 1.600 m²

Byggeperiode: August 2012 – februar 2014