• image
  • image
  • image
  • image

Skolen på Duevej

Guld og Diamant til Danmarks første DGNB-certificerede skole

Hvad byggede vi?
ELINDCO har været hoved­entrepre­nør på renoveringen og udvidelsen af Skolen på Duevej i Frederiks­berg. Skolen er bygget efter en række bære­dygtige prin­cipper og efter en vision om at være et særligt aktiv for hele kommunen. Skolen er derfor også – som den første i Danmark! – blevet tildelt DGNB Guld og DGNB Diamant: En standard, der hædrer arkitek­tonisk æstetik og kvalitet.

Den konkrete bygge­sag handlede om opførelsen af en tilbygning på 1.150 m² i tre etager med fire basis­lokaler, en multi­sal, personale­faciliteter, velfærds- og service­faciliteter, teknik­rum og fordelings­arealer med elevatorer og trapper. Basis­lokalerne kan hver især have plads til 28 elever, og den nye tilbygning er forbundet til den eksisterende SFO-bygning.

Udover opførelsen af den nye tilbygning har ELINDCO også stået for omdispo­neringen af de eksisterende lokaler, så de passede ind i skolens nye forhold. På den ca. 6000 m² store grund gennem­førte vi endvidere et skolegårdsprojekt, der havde klima­tilpasning som fokus samt gjorde plads til flere aktivi­teter udenfor.

Skole i drift i hele byggeperioden
Skolen var i fuld drift under hele forløbet, så der har været særligt fokus på både sikkerhed, byggeplads­logistik og reduktion af forstyrrelser under den 1,5 år lange bygge­proces. Desuden er skolen beliggende i et tæt bebygget område med smalle villa­veje, hvilket krævede strukturerede leverance­planer og koordinering af tunge transporter, som blev gennemført udenfor myldretiden.

Bygherre: Frederiksberg Kommune

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 30 mio. kr.

Samarbejdspartnere: AART Architects, Orbicon

Beliggenhed: Frederiksberg

Omfang: 1.500 m²

Byggeperiode: Juni 2016 – December 2017