• image
  • image
  • image
  • image
Visualiseringer af ©JJW arkitekter

Søborg Skole

Modernisering, renovering og udbygning af Søborg Skole

Hvad bygger vi?
ELINDCO står i spidsen for totalentreprise­holdet, der renoverer, moderniserer og udbygger Søborg Skole.

Søborg Skole er en folkeskole fra 1926. Udover at energi­optimere og sikre et ordentligt inde­klima, er opgaven derfor også at modernisere, udvide og ikke mindst binde de forskellige skole­områder sammen. Skolen består nemlig i dag af flere forskel­lige bygninger, der er opført i takt med, at elev­tallet er vokset gennem årene. Indvendig skal skolen desuden opdateres med nye inspirerende læringsrum.

Byggearbejdet omfatter bl.a. ombygning, renovering og istand­sættelse af tre eksisterende bygninger samt opførelsen af ny stor tilbygning, der binder skolens bygninger sammen. Derudover skal der udføres landskabs­arbejder.

Der er meget begrænset grundareal til rådighed, hvilket stiller store krav til byggeplads­logistik, arbejds­miljø og sikkerheds­foranstaltninger. Udførelsen foregår nemlig også, mens skolen er delvist i drift. Det kræver et tæt samarbejde med skolen.

Projektet skal certificeres til DGNB sølv og derfor integreres bære­dygtige LCA-tiltag både i byggeriet og igennem byggeprocessen.

  • Bygherre: Gladsaxe Kommune
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Entreprisesum: 150 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Erik Arkitekter, OPLAND Landskabsarkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører
  • Beliggenhed: Søborg
  • Omfang: 9.000 m²
  • Byggeperiode: Under udførelse