• image
  • image
  • image
Visualiseringer af ©RUBOW Arkitekter

Søholmskolen og Ravnholm Skole

Etablering af fremtidens læringsmiljø på to skoler i Rudersdal Kommune

Hvad bygger vi?
ELINDCO renoverer og ombygger i øjeblikket Søholmskolen i Birkerød og Ravnholm Skole i Nærum. Begge entrepriser udføres for Rudersdal Kommune.

Vi har fået opgaven at skabe nye, åbne og inspirerende læringsmiljøer på begge skoler. Det er med andre ord primært skolernes indvendige og indeklimamæssige rammer, der renoveres og ombygges. Målet er, at de nye rammer kan samle skolernes udskolingselever. For Søholmskolen betyder det, at udskolingseleverne samles på afdeling Toftevang med fire spor og plads til op til 440 elever, og for Ravnholm Skole samles udskolingseleverne på afdeling Nærum med fire spor og plads til op til 330 elever.

Foruden de indvendige faciliteter skal skolernes udvendige anlæg også forbedres. Det betyder bl.a. en delvis renovering af skolernes tagkonstruktioner, samt en vigtig opgradering af de udvendige anlæg, der binder skolens indvendige og udvendige læringsmiljøer sammen.

Renoverings- og ombygningsopgaven udføres, mens skolerne er i drift.

  • Bygherre: Rudersdal Kommune
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 70 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: RUBOW arkitekter, ABC – Rådgivende Ingeniører, JL ENGINEERING A/S
  • Beliggenhed: Rudersdal
  • Omfang: 1.400 kvm² + 750 kvm² udeareal samt 2.000 kvm² + 2.500 kvm²
  • Byggeperiode: Under udførelse