• image
  • image
  • image
  • image

Store Magleby Skole

Ombygning og tilbygning af St. Magleby Skole

Hvad byggede vi?
Tilbage i 2015 stod ELINDCO i spidsen for en omfattede tilbygning på 1.450 m² og ombygning af 2.000 m² eksisterende arealer på Store Magleby Skole i Dragør.

Der var tale om et teknisk tungt byggeri med kompli­cerede sammen­bygninger og inddragelse af ude­arealer, da skolens bygninger lå spredt udover et større areal. I tæt sam­arbejde med Dragør Kommune og rådgivere bidrog ELINDCO med viden, der bl.a. var med til at sikre en plan­løsning, hvor der blev skabt et lyst fælles­areal til sociale og uformelle aktivi­teter.

På trods af, at bygge­sagen var meget omfattende, var skolen i drift under hele bygge­processen. Derfor planlagde vi den i tre etaper, og koordi­nerede byggeriet tæt med både skolens ledelse og drift.

Bygge­pladsen måtte desuden – pga. begrænset plads i tæt bebyggelse – etableres midt i skole­gården med store sikkerheds­hensyn til omgivelserne. Der skulle i den forbindelse også tages hensyn til udryknings­vejen for brand­stationen og trafikken til Rådhuset, som begge lå over for bygge­pladsen. En af tiltagene var faste leverance­planer, hvor leverandører fik tildelt et tidspunkt for adgang til bygge­pladsen.

Bygherre: Dragør Kommune

Entrepriseform: Totalentreprise

Entreprisesum: 45,3 mio. kr.

Egenproduktion: 11,3 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Arkitekt Sweco Architects, MOE

Beliggenhed: Dragør

Omfang: 3.300 m²

Byggeperiode: Oktober 2013 – februar 2015