• image
 • image
 • image
 • image

Store Magleby Skole

Ombygning og tilbygning af St. Magleby Skole

Hvad bygger vi?
Projektet omfattede en tilbygning på 1.450 m² og ombygning af 2.000 m² med bl.a. nye tage, facader samt nye gang- og klasseforløb. Der var tale om et teknisk tungt byggeri med komplicerede sammenbygninger og inddragelse af udearealer, da skolens bygninger lå spredt udover et større areal. I tæt samarbejde med Dragør Kommune og rådgivere bidrog ELINDCO med sin viden og var med til at sikre en planløsning, hvor der blev skabt et lyst fællesareal til sociale og uformelle aktiviteter.

Byggeri på skole i drift og i tæt bebyggelse
Projektet er udført i tre etaper, da skolen har været i drift i hele byggeperioden på trods af de omfattende arbejder. Der har således været et tæt samarbejde med skolens ledelse og drift for at koordinere midlertidige afspærringer og etablering af adgangsveje.

Byggepladsen måtte pga. begrænset plads i tæt bebyggelse etableres midt i skolegården med store sikkerhedshensyn til omgivelserne. Desuden skulle der tages hensyn til udrykningsvejen for brandstationen og trafikken til Rådhuset, som begge er beliggende over for byggepladsen. For at skabe mindst mulig gene for omgivelserne samt optimere leveringsforholdene og undgå tung trafik på i myldretiden, arbejdede vi med faste leveranceplaner, så leverandører fik tildelt et tidspunkt for adgang til byggepladsen.

 • Kunde: Dragør Kommune
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Entreprisesum: 45,3 mio. kr.
 • Egenproduktion: 11,3 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Arkitekt Sweco Architects, MOE
 • Beliggenhed: Dragør
 • Omfang: 3.300 m²
 • Byggeperiode: Oktober 2013 – februar 2015