• image
  • image
  • image

Strandvejsskolen

Helhedsrenovering af bevaringsværdige bygninger på en skole i drift

Hvad bygger vi?
ELINDCO udfører i øjeblikket en helhedsrenovering af Strandvejsskolen på Østerbro i København. Den gamle og smukke skole er opført i årene 1897-1900, og dens bygninger er bevaringsværdige (SAVE kategori 2-5). I projektet arbejder vi derfor med skærpede krav til materialevalg.

Samtidig har vi også stort fokus på sikkerhed, byggepladslogistik og samarbejde med skolens drift, da undervisningen fortsætter, mens vi bygger.

Vi skal bl.a. etablere nye tekniske installationer samt opbygge en række nye inspirerende rum og faglokaler til f.eks. musik, billedkunst, FABLAB og madkundskab. Desuden renoverer vi skolens klimaskærm. Det gælder ikke mindst vinduerne, da de både skal miljøsaneres og optimeres i forhold til moderne krav til energi og indeklima.
 

  • Bygherre: Københavns Kommune
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 33 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Lyngkilde Rådgivende Ingeniører A/S, NOVA 5
  • Beliggenhed: København Ø
  • Omfang: 4.100 m2
  • Byggeperiode: Under udførelse