• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Værftshallerne

Fremtidssikring af 14.000 m2 historiske haller i Helsingør

Hvad bygger vi?
ELINDCO står i spidsen for det total­entreprise­hold, der i øjeblikket udfører første etape af renoveringen af Værfts­hallerne på Helsingør havn. Værfts­hallerne er et af landets sidste samlede bevarede skibs­værfts­miljøer i Danmark og er en helt særlig del af Helsingørs identitet og kulturarv. Derfor har man besluttet at fremtids­sikre de historiske haller.

På den ene side skal de fortsat være skibsværft og undervisnings­platform for den nationale og inter­nationale bådebygger- og sejlmager­uddannelse (U/NORD) – men fremover kommer de også til at udgøre et særligt kulturelt samlings­punkt i byen. Et sted, der kan huse alt fra et ungt iværksætter­miljø, kunst­udstillinger til kommer­cielle events med store røde løbere.

I første etape skal vi være med til at fremtids­sikre de 14.000 m² store og bevarings­værdige haller. Det sker bl.a. med et nyt tag samt nye tekniske installa­tioner, der kan give liv til de mange sociale fælles­skaber og kulturelle arrange­menter, der kommer til at foregå på stedet.

Som led i projektet har vi naturligvis et særligt fokus på genbrug og restaurering af eksisterende bygge­materialer, CO2-aftryk og LCA for projektet.

 • Bygherre: Helsingør Kommune
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Entreprisesum: 97 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Adept, Norconsult
 • Beliggenhed: Helsingør
 • Omfang: 14.000 m²
 • Byggeperiode: Under udførelse