• image
 • image
 • image
 • image
 • image

Vemmedrup Skole

Vemmedrupskolen får nyt og moderne undervisningsmiljø

Hvad bygger vi?
ELINDCO udførte en gennemgribende renovering og modernisering, der bl.a. omfattede miljøsanering, som skyldes skimmelskader på samtlige bygningsdele. Alle ikke-bærende vægge er fjernet, mens de bærende vægge er blevet grundigt renset, terrændæk og murede vægge er nedrevet og genetableret. Etablering af nye ovenlysvinduer har givet et mere lyst og luftigt miljø i undervisningsrum, og nye lofter er blevet akustikdæmpende.

Skolen er moderniseret med nye faglokaler, hvor der er skabt faglig sammenhæng omkring lokalerne til Science, mens lokaler til Håndværk & Design og Musik er etableret isoleret af hensyn til fagenes støjgener for resten af skolen.
Renoveringsprojektet er blevet udformet efter inddragelse af lærere og pædagoger med stor fokus på nye læringsmiljøer, som skal fremme både trivsel og pædagogiske visioner.

 • Kunde: Køge Kommune
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisesum: 52 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: KANT arkitekter A/S, Orbicon A/S
 • Beliggenhed:  Bjæverskov
 • Omfang: 3.930 m²
 • Byggeperiode: September 2020 – oktober 2021