• image
  • image
  • image

VIBO afd. 112 + 114

Nye badeværelser til 123 boliger

Hvad byggede vi?
ELINDCO udførte en gennem­gribende renovering af 132 badeværelser for Bolig­selskabet VIBO. Det drejede sig om to afdelinger, hhv. Hørhusvej 10-20 og Byglandsgade 1A-5C (begge på Amager). Renoveringen foregik i sam­arbejde med MOLE arkitekter, som varetog projektering og fagtilsyn.

Renoveringen omfattede nedrivning og demontering af samtlige bade­værelser, så kun de bare vægge stod tilbage. Herefter etablerede vi nye dæk og væg­overflader med fliser og klinker. Samtlige installa­tioner og inventar blev også udskiftet, herunder nye vådrumsdøre.

Entreprisen krævede både koordinering, dialog og plan­lægning, da samtlige lejlig­heder var beboede, mens renoverings­arbejderne pågik.

Projektet er udført med støtte fra Landsbygge­fonden.

Bygherre: Boligselskabet VIBO afd. 112 +114

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 27,1 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet Friborg og Lassen, MOLE arkitekter, Orbicon

Beliggenhed: København S

Omfang: 123 badeværelser

Byggeperiode: August 2016 – juni 2017