• image
  • image
  • image
  • image

Wittenberghus

Renovering af badeværelser uden genhusning

Hvad byggede vi?
ELINDCO stod for renoveringen af bade­værelser i samtlige lejligheder i Witten­berghus i København S. Opgaven var at udskifte brugs­vands- og afløbs­installationer samt etablere en ny opdateret varme­central.

Renoveringen blev gennem­ført, mens beboerne boede i lejlig­hederne. I den forbindelse etablerede og driftede vi midler­tidige bade­vogne til beboernes afbenyt­telse.

Bygherre: Samvirkende Boligselskaber/SAB

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 25 mio. kr.

Egenproduktion: 1 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Kim Olsson A/S

Beliggenhed: København S

Omfang: 10.300 m2

Byggeperiode: Marts 2020 – oktober 2021

Relaterede projekter: Gudekvarteret og Klyngen, Avedøre Stationsby