Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind

ELINDCO blev billigst ved licitation på Nordfløjen, Rigshospitalet

Mandag d. 8. september blev ELINDCO billigst på apteringsentreprisen ved licitationen på byggeriet af den nye nordfløj på Rigshospitalet. Med et beløb på ca. 195 mio. kr. er det den største entreprise, ELINDCO hidtil har vundet.

Apteringsentreprisen omfatter udførelsen af alle indvendige arbejder i forbindelse med byggeriet af den nye behandlingsbygning med over 200 senge og knap 30 intensivsenge, 33 moderne operationsstuer, et intensivafsnit, ambulatorier, billeddiagnostisk funktion samt gode rammer til forskning. Det samlede areal løber op på i alt ca. 56.000 m2 inkl. kælder.

Entreprisens størrelse og type passer særdeles godt ind i den strategi, som ELINDCO har fastlagt. Dels giver apteringsentreprisen ELINDCO mulighed for at udnytte sit eget produktionsapparat, der i de sidste år er blevet gearet til at kunne løse opgaver i størrelsesordenen 100-200 mio. kr. Dels er tidsrammen for projektet i god overensstemmelse med ELINDCOs andre store byggeprojekter, herunder blandt andet færdiggørelsen af KUA 3, der afsluttes umiddelbart efter, at arbejdet på nordfløjen opstartes i slutningen af 2015.

Opførelsen af nordfløjen sker som et led i et større ombygningsprojekt, som Region Hovedstaden har søsat, og som blandt andet også omfatter et nyt patienthotel og p-hus. Nordfløjen opføres i Rigshospitalets periferi mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej. På nuværende tidspunkt ligger der 2 selvstændige bygninger, der huser administration, patienthotel og ambulatorier, men begge bygninger nedrives for at gøre plads til det nye byggeri i 8 etager med kælder, gangbro og tunnelforbindelse til centralkomplekset.