Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind

ELINDCO skal bygge Pharma Science Building

ELINDCO og Københavns Universitet har indgået aftale om udførelsen af to entrepriser i forbindelse med udbygningen af Universitetsparken. Det drejer som facade- og lukningsentreprisen samt apteringsentreprisen ved opførelsen af den nye Pharma Science Building.

Bygningen skal huse laboratorier til farmaceutisk forskning, og vil komme til at afhjælpe et massivt behov flere faciliteter til forskning og innovation på Institut for Farmaci og Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi.

Det er ikke første gang, ELINDCO udfører byggeopgaver for Københavns Universitet, Igennem flere år har ELINDCO stået for flere forskellige byggeprojekter, f.eks. på KU-Life, og igennem en årrække har ELINDCO også haft en fast aftale om service og vedligehold af universitetets eksisterende bygninger. Virksomheden har derfor et godt kendskab til de forhold der gør sig gældende, når der bygges for et stort universitet. Den samlede kontraktsum lyder på i alt 43. mio. kr.

Den nye Pharma Science bygning, der er tegnet af Arkitektfirmaet C. F. Møller, bliver placeret mellem to eksisterende bygninger der forbindes med en glasoverdækket atrium samt en glasinddækket gangbro i fjerde sals højde. I alt 5.130 m2 nybyggeri.

Indvendigt udfører ELINDCO alle indvendige arbejder der skaber laboratorier, fællesarealer og undervisningslokaler og udvendigt beklædes bygningen med tombak udformet som en slags ”fiskeskæl”, der med sin mørke farve giver tyngde og kontrast til nabobygningens lyse stenfacade. Den nordlige del af facaden etableres som et gennemgående stort glasparti.

Efter tidsplanen opstarter ELINDCO udførelsen i maj måned 2014, således at den nye bygning kan stå indflytningsklar til august 2015.