Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind

Rejsegilde på Gentofte Skole

På Gentofte Skole er ELINDCO godt i gang med den nye tilbygning på ca. 480 m2 og en tagterrasse på 170 m2, der er tiltænkt indskolingen af børn i Gentofte kommune. Sidst i marts kunne vi fejre rejsegilde. Det færdige byggeri afleveres til bygherren til juni, så det kan tages i brug af de nye skolebørn hen over sommeren.

Tilbygningen består af 3 undervisningslokaler, et orangeri med en loftshøjde på omkring 7 meter og en garderobe. De tre undervisningslokaler har hver sit funktion og tema - og dermed også indretning. Der bliver et lokale til musik og bevægelse, et lokale til værkstedsaktiviteter og lokale til fordybelse.

Bygningen opføres i beton og beklædes med Red Air System fra Rockwool med en afsluttende træbeklædning fra Kebony. Vinduerne bliver grå.
Det er meningen, at træfacaden skal ”begrønnes” med klatreplanter, hvilket betyder, at bygningen efter en kort årrække vil fremstå stedsegrøn.

Indenfor udfører vi akustikvægge dels med listebeklædning og dels med wall panels. I loftet skal der monteres Troldtekt, og gulvet bliver et flydergulv.

Det færdige byggeri kommer til at fremstå arkitektonisk flot og fuldendt, da der er tænkt meget over materialevalg og holdbarhed – og på, hvordan bygningen skal fremstå i fremtiden.

Vi har et godt samarbejde med Rambøll og Arkitema, så vi får løst opgaven på bedst mulig vis, og ligesom bygherre ønsker det.

Gentofte Skole 1

 Gentofte Skole 2